.
In tem vỡ bảo hành điện thoại

In tem vỡ bảo hành điện thoại

In tem vỡ bảo hành điện thoại trên decal vỡ (decal bể) ngày nay được rất nhiều nhà phân phối, quản lý, cửa hàng bán lẻ điện thoại sử dụng như một minh chứng về điều kiện bảo hành điện thoại...